Jestliže se něčemu v rámci internetového marketingu dostává čím dál větší pozornosti, pak je to rozhodně SEO optimalizace webu. Stále se však najde mnoho provozovatelů webových stránek, kteří mají o optimalizaci jen velmi obecnou, nejasnou představu. Search Engine Optimization neboli SEO nemá totiž za cíl nic jiného, než zviditelnění daného webu a přilákání nových návštěvníků, tedy možných budoucích zákazníků. Kde však v celém tomto procesu stojí běžný uživatel?

SEO optimalizace webu, nebo uživatelská přívětivost?

Domníváte se, že je možné buď jedno, nebo druhé? Nenechte se mýlit, optimalizace i uživatelská přívětivost jsou až překvapivě pevně provázané. Pojďte se podívat na to, jaká je souvislost mezi optimalizací webu a jeho vstřícností k uživatelům.

Správná podoba stránek z hlediska uživatele

Stránky, které jsou uživatelsky přívětivé a hojně navštěvované, musí splňovat především následující kritéria:

  • Dobré zobrazení: 

Základním předpokladem pro spokojenost uživatelů je rychlé a dobré zobrazení webových stránek. Nikdo se nechce zdržovat a čekat, než se daná stránka konečně zobrazí.

  • Snadná orientace: 

První sekundy jsou rozhodující, proto by návštěvník měl najít to, co hledá rychle, bez zdlouhavého tápání. Při kliknutí na jakoukoli kategorii by mělo být předem jasné, která stránka se následně zobrazí.

  • Adekvátní obsah: 

Webové stránky dále musí nabídnout takový obsah, který od nich očekáváme. Pokud návštěvník nenajde po vstupu na vaši stránku to, co očekával, nebude chtít ztrácet čas a příště si s velkou pravděpodobností návštěvu vašeho webu rozmyslí.        

  • Přidaná hodnota: 

Publikum s povděkem ocení další hodnotné informace, ať už se bude jednat o nejrůznější rady, návody, či naopak obsah zábavného rázu.

Zásady pro kvalitu stránek z hlediska SEO

Hlavní principy SEO jsou v dokonalém souladu s požadavky, které na webové stránky kladou jejich návštěvníci. Důraz je kladen zejména na:

  • Čitelný kód: 

Dobře napsaný kód zaručí, že webové stránky se správně zobrazí na různých typech zařízení. I publikum, které si stránky prohlíží na mobilu či tabletu, nebude mít problémy se zobrazením.

  • Přehledná struktura: 

Jasná navigace je důležitá zejména z uživatelského hlediska, ale i pro vyhledávače má jistou váhu. Jasná struktura by však měla být patrná také v rámci veškerého obsahu, při jehož vytváření by měly být využívány různé úrovně, tedy nadpisy, podnadpisy apod. Rovněž u každého dalšího elementu je nutné vyplnit alternativní text, aby vyhledávače přesně věděly, co se na dané stránce nachází.

  • Vhodný textový obsah s klíčovými slovy: 

Vyhledávač sice nedokáže posoudit smysluplnost textového obsahu, ale na základě výskytu klíčových slov přesně ví, zda danou stránku doporučit, či nikoli. Značnou roli při mapování obsahu hrají také tagy určené přímo pro vyhledávače a povětšinou skryté návštěvníkům. 

  • Zpětné odkazy a hodnocení: 

Oblíbenost, která je dána množstvím zpětných odkazů, má rovněž značný vliv na SEO. V tomto případě je však podstatné, aby na stránku vedly odkazy z respektovaných zdrojů s vysokou návštěvností, samozřejmě tematicky příbuzných. Platí jednoduché pravidlo, že vyhledávače doporučují oblíbené webové stránky.

Jak je patrné, jsou faktory, které na webové stránky klade publikum, velmi úzce provázány se základními, takřka notoricky známými SEO principy. Rovněž mezi všemi aspekty SEO existuje jistá souvislosti, proto není vhodné upírat některému z nich pozornost. Při snaze o zviditelnění na internetu a zvýšení návštěvnosti zkrátka všechno souvisí se vším, takže nezbývá, než se vydat na cestu do světa optimalizace…

Alena Váchová