Založení s.r.o. je asi nejjednodušším a nejběžnějším krokem k tomu jak začít podnikat. Zní vám nápad založit si vlastní s.r.o. složitě a komplikovaně? Nemusíte mít obavy. Nově ji můžete založit i jediný společník s minimálním vkladem ve výši 1 Kč. Jediným problémem může být papírování a běhaní po úřadech, které je pro založení s.r.o. nezbytné. Naštěstí je na trhu i možnost založení s.r.o. na klíč přesně podle potřeb zákazníka firmou specializující se na podnikání v této oblasti.

Založení s.r.o. – nezbytné kroky

V případě, že se do zakládaní s.r.o. pustíte „na vlastní pěst“, uvádíme zde několik základních kroků, které je třeba učinit. Za prvé je třeba sepsat společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu (pokud nemáte společníka a podnikáte sám). Musíte se připravit na to, že k sepsání tohoto dokumentu budete muset navštívit notáře a samozřejmě mu za jeho služby zaplatit, ačkoli se nejedná o nějak astronomické částky.

Jaké jsou náležitosti zakladatelského právního jednání? Především je to sídlo společnosti, jméno neboli obchodní firma, pod kterou budete podnikat, předmět podnikaní, výše vkladů připadající na společníky, výše základního kapitálu a další náležitosti podle zákona o obchodních korporacích.

Sídlo si můžete zvolit v podstatě kdekoli, avšak nezapomeňte, že k návrhu na zápis do obchodního rejstříku musíte doložit listinu osvědčující právní důvod užívání vámi zvolených prostor. Touto listinou je výpis z katastru nemovitostí, dále nejedná-li se o nemovitost ve vašem vlastnictví a jde-li například o pronájem i souhlas vlastníka nemovitosti.

Při volbě názvu společnosti neboli obchodní firmy můžete dát průchod své fantazii, avšak je zapotřebí si hlídat, aby se nejednalo o název klamavý či zaměnitelný s již existujícím subjektem. To si můžete ověřit v obchodním rejstříku. Podle zákona pak název vaší společnosti musí obsahovat dodatek buďto „společnost s ručením omezením“ nebo zkratky „spol. s.r.o.“ nebo „s.r.o.“

Další náležitostí je i stanovení výše základního kapitálu. Jak už bylo řečeno, nově stačí, pokud základní kapitál bude v minimální výši jedné koruny, což se sice může zdát výhodné, ale na druhé straně to u některých oborů nemusí působit úplně seriózně. Lepší je proto sáhnout do peněženky trochu hlouběji a složit základní kapitál v hodnotě alespoň několika tisíc / desítek tisíc, podle oboru vašeho podnikání.

Společenská smlouva dále musí obsahovat i identifikaci společníků a výši jejich podílů (pokud jste jediným zakladatelem, toto samozřejmě odpadá). Důležitou náležitostí je také zvolení jednoho či více jednatelů, kteří budou vaši společnost zastupovat při právním jednání a řídit ji. Jednatelem samozřejmě můžete být i vy sami.

A nesmíme zapomenout ani na předmět podnikání. K většině předmětů podnikání je třeba příslušné oprávnění podle živnostenského zákona, které si bude také nutné vyřídit.

Zápis do obchodního rejstříku

Vaše společnost vznikne až zápisem do obchodního rejstříku, o který musíte požádat příslušný rejstříkový soud. Dále také zápis po zaplacení správního poplatku může provést přímo notář.  K návrhu na zápis musíte přiložit i všechny další potřebné dokumenty, které zákon určuje.

Jak je zřejmé založení s.r.o. sice není „nezvládnutelné“ ale rozhodně se nejedná o úplně jednoduchý proces, obzvláště pro zaměstnaného člověka, který musí chodit do práce a na běhání po úřadech nemá čas. V těchto případech je asi nejednoduší „koupit“ si už hotovou ready made společnost od firmy, která se na poskytování těchto služeb specializuje.

Alena Váchová